Dans in Afrikaans19:30 | 21 Desember | DANS IN AFRIKAANS
Kom dans in Afrikaans saam met van ons land se top kunstenaars wat jou gaan vermaak met hulle treffers!
Kunstenaars: Brendan Peyper, Juan Boucher, Ruan Josh, Juanita du Plessis, Franja du Plessis.IN AFRIKAANS KONSERTREEKS BEPALINGS EN VOORWAARDES:
1. Hierdie kaartjie ("die kaartjie") is onderhewig aan die onderstaande terme en voorwaardes.
2. Die kaartjie word verkoop aan die koper ("die koper") vir die spesifieke vertoning ("die vertoning") teen die voorafbepaalde prys soos aangedui ("koopprys").
3. Sodra die kaartjie gekoop is, sal die koopprys nie terugbetaal word nie, tensy:
a. Die vertoning gekanselleer word;
b. Die datum van die vertoning herskeduleer word; of
c. Die skeduleringsbesonderhede van die vertoning in 'n wesenlike manier verander i.e. die datum, plek of tyd ("skeduleringsbesonderhede") van die vertoning is nie meer soos uiteengesit op die kaartjie nie.
4. Indien enige sodanige kansellasie, herskedulering of verandering in skeduleringsbesondhede, soos bepaal in klousule 3, toegeskryf kan word aan vis major, sal In Afrikaans nie aanspreeklik gehou word nie en sal geen gelde terugbetaal word nie.
5. In Afrikaans sal onder geen omstandighede aanspreeklik wees vir enige skade insluitende gevolgskade teenoor die koper nie.
6. Die koper is verplig om die skeduleringsbesonderhede van die vertoning te bevestig.
7. In Afrikaans sal in die media kennis gee van enige veranderinge en/of wysigings ten opsigte van die skeduleringsbesonderhede van die vertoning.
8. Geen duplikaat kaartjies sal uitgereik word om verlore of gesteelde kaartjies te vervang nie.
9. In Afrikaans behou die reg voor om toegang tot die vertoning te weier in die lig van gesondheid-, veiligheid- en sekuriteitsoorwegings.
10. In Afrikaans sal ten alle tye geregtig wees om sekuriteitsondersoeke te loods ten tyde van en/of voor die vertoning.
11. In Afrikaans sal nie terugbetaling van die koopprys aan die koper maak indien die koper toegang tot die vertoning geweier of versoek word om die perseel van die vertoning te verlaat voordat die vertoning 'n aanvang neem of onderwyl die vertoning aan die gang is as gevolg van:
a. Laat arrivering by die vertoning;
b. Onaanvaarbare gedrag, hetsy as gevolg van gebruik van alkohol of dwelms of andersins;
c. Besit van wapens of onwettige materiaal of middele; of
d. Maak van ongemagtigde video opnames.
12. Die koper doen ook afstand van enige regte wat hy/sy mag he voorspruitend uit enige verlies of skade of aanspreeklikheid ten opsigte van die persoon of eiendom van die koper wat gely mag word deur die koper en/of enige derde party as gevolg van enige handeling of late van In Afrikaans of enige van In Afrikaans se werknemers, direkteure, beamptes, agente en geaffilieerde persone / maatskappye.
13. Geen kos en drank word toegelaat nie, kontantkroeg beskikbaar asook kos stalletjies.
14. Geen koelbokse word toegelaat nie.
15. Indien dit reën sal die vertoning wel voortgaan en sambrele sal in hierdie geval toegelaat word. Gazebos en sambrele sal nie andersins toegelaat word nie.
16. Stoele en komberse word toegelaat vir algemene toegang kaartjiehouers.
17. Kaartjies sal op die dag van elke vertoning by die hekke verkoop word vanaf 15:00, tensy die kaartjies voor die tyd uitverkoop.
18. Hekke sal 16:00 oopgemaak word voor elke vertoning.
19. CD's en ander goedere sal teen kontant verkoop word.
20. Daar sal geen parkering vir die publiek binne die amfiteater beskikbaar wees nie, behalwe parkering vir gestremde persone met die ingang by die dienshek indien mense ‘n "disabled" sticker op hulle kar het.
21. Identifikasie mag versoek word by die ingangshekke, indien nodig, om ouderdom te bevestig.
22. Goue sirkel sitplekke is op plastiekstoele wat verskaf word. Normale sitplekke (algemene toegang) is op jou eie kampstoel of kombers wat jy kan inbring in die amfiteater.
23. Goue sirkel kaartjiepryse is dieselfde prys vir ALLE ouderdomme. Geen kinders sal toegelaat word in die goue sirkel sonder 'n geldige kaartjie nie. Voorskoolse kinders kan wel algemene toegang kaartjies kry wat gratis is.
24. Daar sal twee ingange wees by die amfiteater se hoofhek. Aan die linkerkant kan alle kaartjiehouers van goue sirkel kaartjies aan die linkerkant van die hoofhek ingaan en moet asb na die linkerkant op in Majubalaan ‘n ry vorm na die treinspoor se kant toe naaste aan die amfiteater se muur. Mense met algemene toegang kaartjies se ingangspunt gaan aan die regterkant van die hoofhek ingaan en hierdie mense moet ook asb ‘n ry vorm op in Majubalaan na die treinspoor se kant toe, naaste aan die pad. Daar sal verkoopspunte wees binne die amfi wat deur iTickets behartig sal word (indien dit nie voor die tyd uitverkoop nie). Mense wat wil kaartjies koop moet asb na die regterkant op in Majubalaan ‘n ry vorm na die see se kant toe. As jy jou kaartjie gekoop het kan jy dan in die betrokke ry gaan inval - algemene toegang of goue sirkel.
25. Kaartjiehouers van goue sirkel kaartjies moet asb seker maak hulle kry hulle toegangsbandjie by die amfi se hoofhek wanneer hulle ingescan word, andersins sal hulle nie toegelaat word in die goue sirkel area nie. As jy jou toegangsbandjie verloor sal dit ongelukkig nie vervang word nie en jy sal jou plek in die goue sirkel verbeur.
26. Kaartjies sal in Desember by die Skoffelskuursaal te koop wees wat geleë is by die Seefront mall, indien die kaartjies nie voor die tyd uitverkoop nie. Datums van kaartjieverkope sal nader aan die tyd bevestig word.
27. VIP kaartjiehouers sal slegs in die VIP tent toegelaat word met n geldige bandjie. As VIP kaartjiehouers slegs ‘n kaartjie het sal hulle slegs by die VIP stoele toegelaat word en nie in die VIP tent nie.
28. Geen drank sal buite die dranktent area toegelaat word tensy dit in 'n plastiekkoppie is nie.
29. Stalletjie houers sal slegs in die amfiteater toegelaat word met geldige akkreditasie wat gegee sal word deur die ATKV.
30. Slegs persone met geldige akkreditasie sal toegelaat word in die backstage area (AAA lanyard) OF as jy ‘n VIP bandjie het.
31. Geen diere sal toegelaat word in die amfiteater gedurende die konserte nie.
32. Indien algemene toegang kaartjiehouers die amfiteater wil verlaat, moet hulle ‘n stamp kry by die hoofingang sodat hulle weer die amfi sal kan binnekom.
Prices:
Goue Sirkel Sitplekke Kunstenaars: Brendan Peyper, Ruan Josh, Juanita du Plessis, Franja du Plessis, Juan Boucher
(Stoele word voorsien)
Goue Sirkel - Volwassene R210.00
Algemene Toegang (Bring jou eie kampstoel of kombers)
Algemene Toegang - 6jr tot Volwassene (Graad 1 en ouer) R170.00
Algemene Toegang - Voorskool R0.00

Add To Calendar

Place Order