‘n Koorbelewenis waarby Mosaïek-koor, sowel as verskeie gaskore en kunstenaars betrokke is.
Price Deadline: Day of
Winterfest Koorfees 2018
General Admission R60.00